+ Απάντηση στο νήμα
Σελίδα 86 από 167 ΠρώτηΠρώτη ... 3676848586878896136 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων: 851 έως 860 από 1662

Nήμα: Μαρτυρας μπερδευτηκα???????

 1. #851

  Προεπιλογή Φάσεις ψύξης καθαρού μετάλλου

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ:
  2. Πήξη καθαρού μετάλλου (από υγρή σε στερεή μορφή)

  Έχουμε ένα καθαρό μέταλλο σε υγρή μορφή και φυσικά με υψηλή θερμοκρασία. Όταν το απομακρύνουμε από την πηγή θερμότητας αρχίζει να ψύχεται και να στερεοποιείται. Ο ρυθμός της ψύξης του υλικού, εξαρτάται από την διαφορά θερμοκρασίας του υγροποιημένου μετάλλου με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

  Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του μετάλλου σε υγρή μορφή, τόσο γρηγορότερα θα ψύχεται.

  Στο σχήμα δίδεται η τυπική μορφή της καμπύλης ψύξης ενός τηγμένου (σε υγρή μορφή) καθαρού μετάλλου.  Uploaded with ImageShack.us

  Στον άξονα Τ έχουμε την διαφορά θερμοκρασίας του υγροποιημένου μετάλλου, ενώ στον άξονα t την χρονική μεταβολή στη διάρκεια του πειράματος.

  Στην αρχή ο ρυθμός ψύξης είναι μεγάλος και το υλικό ψύχεται γρήγορα λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος και όπως φαίνεται σε όλη την περιοχή από Τ1 έως Τ2 στην οποία το υλικό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση – φάση, η καμπύλη είναι σχεδόν απότομη με μεγάλη κλίση.

  Όσο η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος ελαττώνεται τόσο μειώνεται και η ταχύτητα ψύξης (ψύχεται πιο αργά), δηλαδή ελαττώνεται η ποσότητα της θερμότητας που αποβάλλει το σώμα προς το περιβάλλον στη μονάδα του χρόνου.

  Στη θερμοκρασία Τ2 εμφανίζεται για πρώτη φορά στερεή φάση, δηλαδή στη θερμοκρασία αυτή αρχίζει η στερεοποίηση ‐ κρυστάλλωση ‐ της καθαρής ουσίας του μετάλλου, δηλαδή αρχίζει να σχηματίζεται μια επιφανειακή κρούστα. Η καμπύλη ψύξης αλλάζει απότομα κλίση και γίνεται παράλληλη προς τον άξονα του χρόνου, δηλαδή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή κατά το χρονικό διάστημα t2 - t3 κατά το οποίο ολοκληρώνεται η στερεοποίηση - κρυστάλλωση της ουσίας. Δηλαδή στο χρονικό αυτό διάστημα, από την υγρή μορφή μεταπίπτει στη στερεή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη θερμοκρασία Τ2, που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία πήξης του υλικού, δεν έχουμε αποβολή θερμότητας προς το περιβάλλον, διότι αντισταθμίζεται από την απώλεια θερμότητας για την στερεοποίηση του. Σε όλη την περιοχή t2 - t3, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, συνυπάρχει υγρή και στερεή φάση του μετάλλου. Δηλαδή έχουμε δύο φάσεις.

  Στο σημείο t3 έχει ολοκληρωθεί η στερεοποίηση. Από το σημείο αυτό και μετά το σύστημα αποβάλλει και πάλι θερμότητα προς το περιβάλλον με αποτέλεσμα να ψύχεται και η θερμοκρασία να μειώνεται με το χρόνο. Η κλίση της καμπύλης ψύξης είναι μικρότερη από την αντίστοιχη στο διάστημα t1 - t2 (ψύχεται πιο αργά), λόγω της μικρότερης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος.

  Παρατηρούμε λοιπόν, πως σε όλη τη διαδικασία της ψύξης ενός καθαρού μετάλλου, έχουμε μια εναλλαγή φάσεων, την φάση στην οποία το μέταλλο είναι σε υγρή κατάσταση, την φάση στην οποία είναι σε υγρή και στερεή κατάσταση, δηλαδή σε δύο φάσεις και τέλος την φάση στην οποία είναι σε στερεή κατάσταση.

  Η μορφή αυτή της καμπύλης ψύξης, στην οποία παρατηρείται σταθερή θερμοκρασία στερεοποίησης, καθορίζει την καθαρότητα ενός μετάλλου. Από τη μορφή αυτή της καμπύλης ψύξης γίνεται φανερό, ότι η τήξη και επομένως και η πήξη (στερεοποίηση) σε καθαρά μέταλλα, γίνεται σε σταθερή θερμοκρασία, η οποία
  ονομάζεται σημείο τήξης ή πήξης του υλικού.

  Συνεχίζεται, tunnel
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tunnel : 09-10-2012 στις 20:45 Αιτία: συμπληρωματικα

 2. #852

  Προεπιλογή Φάσεις ψύξης κράματος

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ,
  3. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΜΑΤΩΝ

  Τα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εφαρμογές συνήθως δεν είναι καθαρά σώματα. Για παράδειγμα ο χαλκός σε πολύ μεγάλη καθαρότητα (99,99%) χρησιμοποιείται σε ηλεκτρολογικές εφαρμογές, λόγω της μεγάλης ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας που παρουσιάζει, όμως τα περισσότερα βιομηχανικά μεταλλικά υλικά αποτελούνται από κράματα, τα οποία προκύπτουν από την ανάμιξη δύο ή περισσότερων χημικών στοιχείων, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέταλλο ή αμέταλλο π.χ. ο C (άνθρακας) σε ανάμιξη με τον Fe (σίδηρο) χαρακτηρίζει την μεγάλη κατηγορία μεταλλικών υλικών που ονομάζονται χάλυβες.

  Τα κράματα ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων που περιλαμβάνουν διακρίνονται σε διμερή, τριμερή κ.λ.π. σπάνια είναι ομογενή μίγματα και συνήθως αποτελούνται από διαφορετικές φάσεις με διαφορετικές ιδιότητες.

  Στο σχήμα δίδεται η χαρακτηριστική καμπύλη ψύξης για διμερές κράμα με πλήρη διαλυτότητα των συστατικών του σε στερεή κατάσταση.
  Uploaded with ImageShack.us

  Παρατηρούμε την ύπαρξη δύο σημείων καμπής. Συγκεκριμένα για θερμοκρασίες μεγαλύτερες της Τ1 το κράμα βρίσκεται σε υγρή κατάσταση – φάση. Στη θερμοκρασία Τ1 αρχίζει η στερεοποίηση, δηλαδή η εμφάνιση των πρώτων κρυστάλλων μέσα στο τήγμα (υγροποιημένο μίγμα), οπότε αλλάζει απότομα και η κλίση της καμπύλης ψύξης. Η ταχύτητα ψύξης ελαττώνεται, επομένως και η κλίση της καμπύλης ψύξης μειώνεται.

  Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο θερμοκρασιών Τ1 και Τ2 συνυπάρχουν υγρή και στερεή φάση, ενώ όσο μειώνεται η θερμοκρασία αυξάνει η ποσότητα της στερεής φάσης εις βάρος της υγρής. Στη θερμοκρασία Τ2 ολοκληρώνεται η στερεοποίηση με αποτέλεσμα να αλλάζει και πάλι η κλίση της καμπύλης ψύξης και μάλιστα επειδή η αποβολή της θερμότητας από το κράμα γίνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από το προηγούμενο στάδιο η κλίση της αυξάνεται. Από τη θερμοκρασία Τ2 και κάτω το κράμα βρίσκεται σε στερεή κατάσταση - φάση.

  Επομένως στην περίπτωση κράματος με πλήρη διαλυτότητα σε στερεή κατάσταση, η τήξη (αντίστοιχα και η στερεοποίηση) δεν γίνεται σε σταθερή θερμοκρασία, όπως στην περίπτωση των καθαρών μετάλλων, αλλά αυτή ολοκληρώνεται μέσα σε μια θερμοκρασιακή περιοχή. Στην περίπτωση αυτή επομένως δεν μιλάμε για σημείο τήξης του κράματος αλλά για θερμοκρασία έναρξης της τήξης και για θερμοκρασία ολοκλήρωσής της.

  Από τα παραπάνω φαίνεται ότι από τη μορφή της καμπύλης της θερμικής ανάλυσης είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τύπο του κράματος και για την αναλογία των συστατικών του. Επίσης με τη βοήθεια της θερμικής ανάλυσης είναι δυνατόν να κατασκευαστούν διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων των κραμάτων, όπως θα δούμε παρακάτω.

  Συνεχίζεται, tunnel
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tunnel : 10-10-2012 στις 23:22 Αιτία: συμπληρωματικα

 3. #853

  Προεπιλογή

  κυριε καθηγητα θα ηθελα πριν την ερωτηση μου να σασ ευχαριστισω και να σας συνχαρω για το εργο σας και την υπομονη και ανιδιοτελια που σασ διακρινει.θα ηθελα να ρωτησω το εξης.εχω αγοραση χαλκο 99τοιςεκατο ηλεκτρολημενο εχω υπολογισει τισ διαστασεις.1η ερωτηση ποσα χιλιοστα θα μπαινει το φιμπερ μεσα στον κυλινδρο στο επανω μεροσ και ποσα στο κατω.2η να ξεκινησω την κατασκευη /μαγνετρον/η να περιμενω τα τελικα σχεδια.

 4. #854

  Προεπιλογή

  Αγαπητέ serafino, το μήκος του κυλίνδρου – χειρολαβής, καθορίσθηκε από το μήκος της επαφής του χεριού του κάθε χειριστή, με ένα επιπλέον 20% σΆ αυτό. Αυτό το επιπλέον 20%, καθορίζει και το μήκος των σπειρωμάτων στις τάπες (φίμπερ) άνω και κάτω του κυλίνδρου, δηλαδή το φίμπερ θα μπαίνει μέσα στον κύλινδρο 10% του μήκους της μετρηθείσας παλάμης του χειριστή.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία, είναι η παλάμη του χειριστή να καλύπτει όλο το μήκος της εσωτερικής κοιλότητας του κυλίνδρου, στην οποία βρίσκεται το τμήμα του κάθετου άξονα, από την επαφή του με την μεταλλική ροδέλα, μέχρι την επάνω τάπα που φρενάρει και λεπταίνει για να βγει έξω.
  Όπως βλέπεις η βέργα που σχεδιάσθηκε και εξελίχθηκε κατόπιν των αποριών και ερωτημάτων των μελών του φόρουμ, στηρίζεται στις λεπτομέρειες και στον σωματότυπο του χειριστή, όλες οι διαστάσεις έχουν σαν αφετηρία τις αρχικές μετρήσεις και αν ξεφύγει κάποιο από τα εξαρτήματα από τον αρχικό σχεδιασμό, τότε η βέργα είναι μια σαν όλες τις άλλες του είδους και θα διαφέρει μόνο, ότι δεν περιέχει ξένες ουσίες για την ενεργοποίηση της, όπως περιέχουν το πλείστον των ομοίων βεργών, κάνοντας κακό στην υγεία των χειριστών .
  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ εξωτερική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είτε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ είτε ΧΗΜΙΚΗ
  επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα για την υγεία.

  Να μην δεχθείς με κανένα τρόπο να διαφοροποιηθούν οι οδηγίες κατασκευής που δόθηκαν, είτε για την ευκολία των κατασκευαστών ή λόγω της περίσσειας εξυπνάδας τους.

  Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα για τις κοιλότητες magnetron, ξεκίνησε όπως ο goldplus με τον κύλινδρο χωρίς τις κοιλότητες – τρύπες magnetron, αλλά εκτός από την προσαρμογή του κάθετου άξονα στο κέντρο του θαλάμου των δειγμάτων, θα κάνεις μια επιπλέον τάπα ανακλαστήρα σύμφωνα με το κείμενο 403, για να προσαρμόσεις σΆ αυτήν τον κάθετο άξονα και να κάνεις τον εντοπισμό του στόχου με κίνηση.
  Η βέργα έχει την ιδιότητα με τον κατάλληλο χειρισμό, να απορρίπτει εν κινήσει το είδωλο του στόχου,
  κάτι που είναι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των παρόμοιων συστημάτων ραβδοσκοπικής έρευνας.

  Φυσικά αν κάνεις το πείραμα του κειμένου #724 με τα αποτελέσματα, θα καταστεί δυνατόν μέχρι ένα βαθμό
  να μετρηθεί η ραβδοσκοπική σου ικανότητα και να αποφασίσουμε τον σχεδιασμό του κυλίνδρου magnetron για σένα.

  Να είσαι καλά, με υγεία, tunnel

 5. #855

  Προεπιλογή Τι είναι οι φάσεις

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
  4. Τι είναι φάση
  Μετά από τις ερωτήσεις του αγαπητού φίλου serafino, συνεχίζουμε την περιγραφή μας σχετικά με τις φάσεις που αναφέρθηκαν, ανάλογα με τις καταστάσεις των μετάλλων κατά την διάρκεια της ψύξης τους.

  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, είδαμε πως φάσεις είναι οι περιοχές της ύλης, στις οποίες η χημική σύσταση και η κρυσταλλική δομή, με λίγα λόγια οι ιδιότητες των μετάλλων είναι ίδιες σε όλη τους την έκταση. Κάθε τέτοια περιοχή διαχωρίζεται από τις άλλες από μια επιφάνεια.

  Τα κράματα σπάνια είναι ομογενή μίγματα με ίδιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, αποτελούνται δε συνήθως, από διαφορετικές φάσεις με διαφορετικές ιδιότητες.
  Σε ένα κράμα, ανάλογα με τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται, είναι δυνατό να σχηματιστούν τα παρακάτω είδη φάσεων:

  1. Φάσεις που αποτελούνται από καθαρά στοιχεία του κράματος, που στη στερεή μάζα του υλικού έχουν διαχωριστεί .

  2. Φάσεις που αποτελούνται από στερεά διαλύματα. Το στερεό διάλυμα είναι ομοιογενής κρυσταλλική φάση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων, στην οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλεται η αναλογία των συστατικών χωρίς να καταστρέφεται η ομοιογένεια. Στα στερεά διαλύματα τα διαφορετικά άτομα από τα οποία αποτελούνται σχηματίζουν ένα κοινό κρυσταλλικό πλέγμα.

  Το συστατικό που περιλαμβάνεται με μεγαλύτερο ποσοστό στο κράμα και του οποίου το κρυσταλλικό πλέγμα διατηρείται στο σχηματιζόμενο στερεό διάλυμα, ονομάζεται «διαλύτης», ενώ το προστιθέμενο σε μικρότερη ποσότητα στοιχείο του κράματος ονομάζεται «διαλυμένο». Όπως και στα υγρά διαλύματα έτσι και στα στερεά υπάρχει μια μέγιστη ποσότητα από το διαλυμένο στοιχείο που μπορεί να διαλυθεί στο διαλύτη (μέγιστη διαλυτότητα), η οποία εξαρτάται από το είδος των ατόμων και από τη θερμοκρασία.

  Διακρίνουμε δύο διαφορετικούς τύπους στερεών διαλυμάτων: τα στερεά διαλύματα αντικατάστασης, στα οποία τα άτομα του διαλυμένου στοιχείου αντικαθιστούν άτομα στο κρυσταλλικό πλέγμα του διαλύτη και τα στερεά διαλύματα παρεμβολής, στα οποία τα άτομα του διαλυμένου στοιχείου παρεμβάλλονται σε κενές μη πλεγματικές θέσεις του κρυσταλλικού πλέγματος του διαλύτη, δηλαδή στα κενά μεταξύ των ατόμων του διαλύτη.  Uploaded with ImageShack.us

  (α) Κρύσταλλος, (β) διάλυμα αντικατάστασης, (γ) διάλυμα παρεμβολής.
  Οι μαύροι κύκλοι παριστούν τα άτομα του προστιθέμενου στοιχείου.

  Επειδή τα κενά μεταξύ των ατόμων στο κρυσταλλικό πλέγμα των μετάλλων είναι μικρά, στερεά διαλύματα παρεμβολής σχηματίζονται μεταξύ μεταλλικών στοιχείων και αμετάλλων, όπως ο άνθρακας, το υδρογόνο, το άζωτο κ.ά., των οποίων τα άτομα έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Αντίθετα στερεά διαλύματα αντικατάστασης σχηματίζονται συνήθως μεταξύ μεταλλικών στοιχείων.
  Τέλος έχουμε φάσεις που αποτελούνται από διαμεταλλικές ενώσεις, οι οποίες κατά βάση είναι μη μεταλλικές και εύθραυστες, και από
  Διαμεταλλικές ενώσεις χωρίς καθορισμένη σύσταση, οι οποίες ονομάζονται ηλεκτρονικές, παρουσιάζουν μεταλλικό χαρακτήρα, καλή πλαστικότητα και καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, όπως CuZn χαλκός με ψευδάργυρο.

  Συνεχίζεται, tunnel
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tunnel : 12-10-2012 στις 01:29 Αιτία: συμπληρωματικα

 6. #856

  Προεπιλογή Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων του κράματος

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ,
  5. Διμερή κράματα με πλήρη διαλυτότητα σε στερεή κατάσταση

  Ο Cu (χαλκός) και το Νi (νικέλιο) είναι δύο μεταλλικά στοιχεία τα οποία κρυσταλλώνονται στο ίδιο κρυσταλλικό σύστημα (fcc) και παρουσιάζουν πλήρη διαλυτότητα σε στερεή κατάσταση σε οποιαδήποτε αναλογία ατόμων στο κράμα. Έτσι ένα διμερές κράμα των στοιχείων αυτών οποιασδήποτε αναλογίας, σε στερεή κατάσταση θα είναι χημικά ομοιογενές και θα αποτελείται από κόκκους στους οποίους τα δύο στοιχεία θα έχουν σχηματίσει στερεό διάλυμα αντικατάστασης, δηλαδή σε κοινό κρυσταλλικό πλέγμα, θα υπάρχει η ίδια αναλογία ατόμων σε όλη τη μάζα του στερεού υλικού.  Uploaded with ImageShack.us


  Στο σχήμα δίδεται μια σειρά καμπυλών ψύξης για διάφορες περιεκτικότητες για το κράμα Ni‐Cu, μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα φάσεων, το οποίο προκύπτει με τη μέθοδο της θερμικής ανάλυσης, τοποθετώντας και ενώνοντας τα σημεία στα οποία αλλάζει η κλίση των καμπυλών ψύξης (σημεία καμπής: σημεία έναρξης και ολοκλήρωσης της στερεοποίησης ή τήξης).

  Παρατηρούμε στο σχήμα (α) τη στερεοποίηση‐τήξη σε σταθερή θερμοκρασία για τα καθαρά μέταλλα Ni και Cu και τη στερεοποίηση‐τήξη σε θερμοκρασιακές περιοχές για τα κράματα διαφόρων περιεκτικοτήτων Ni‐Cu.

  Στο σχήμα (β) η καμπύλη που έχει προκύψει από την ένωση των θερμοκρασιών έναρξης της στερεοποίησης (πάνω καμπύλη) ονομάζεται liquidus. Oποιασδήποτε σύστασης κράμα σε θερμοκρασίες πάνω από την καμπύλη αυτή, θα βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Δηλαδή πάνω από την liquidus έχουμε την περιοχή της υγρής φάσης, που συμβολίζεται με ( l ).

  H κάτω καμπύλη, η οποία έχει προκύψει από την ένωση των θερμοκρασιών ολοκλήρωσης της στερεοποίησης, ονομάζεται solidus και οποιασδήποτε σύστασης κράμα σε θερμοκρασίες κάτω από την καμπύλη αυτή θα βρίσκεται σε στερεή κατάσταση. Επομένως κάτω από την solidus έχουμε την περιοχή της στερεής φάσης η οποία συμβολίζεται με (s).

  Στην περιοχή μεταξύ των καμπυλών liquidus και solidus θα υπάρχουν σε ισορροπία υγρή φάση και στερεή φάση (l+s). Στο σχήμα (β), από το διάγραμμα φάσεων φαίνεται ακόμη, ότι στην περιοχή της στερεής κατάστασης υπάρχει μόνο μια στερεή φάση για κάθε κράμα,
  δηλαδή για οποιαδήποτε περιεκτικότητα του κράματος σε στερεή κατάσταση αυτό θα είναι ομοιογενές και μονοφασικό.

  Συνεχίζεται, tunnel
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tunnel : 13-10-2012 στις 01:47 Αιτία: συμπληρωματικα

 7. #857
  πισωωωωωω και σας εφαγα Το avatar του χρήστη goldmaniac
  Εγγραφή
  Apr 2009
  Μηνύματα
  15.900
  Καταχωρήσεις Ιστολογίου
  4

  Προεπιλογή

  κυριε καθηγητα σεβαστηκα ολα τα γραπτα σου μεχρι σημερα αλλα δεν θα ανεχομαι να με χλευαζεις αλλο περι μονοφασικων και διφασικων ορειχαλκων
  καλυτερα ας ελεγες δεν γνωριζω απο κραματα,ειναι ποιο τιμιο παρα αντι τις δικες σου θεωριες,να ανεβαζεις αντιγραφα της καλογεροπουλου απο ασκησεις του εργαστηριου τεχνολογιας
  πιασε παλι την βεργα εκει που σταματησες με τα μηκη τα υψη και τα πλατη και ασε τον μανιακο να γραφη καμμια λαλακια με τις μικρες γνωσεις που εχη
  ευχαριστω

 8. #858

  Προεπιλογή

  Αγαπητέ goldmaniac,
  Καταρχήν όποιος αναφέρεται σε μια τεχνική ορολογία, θα πρέπει να την εξηγεί, διότι οι γραμματικές γνώσεις των μελών είναι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και μια λανθασμένη εντύπωση ενός γεγονότος, ίσως να οδηγήσει κάποιον σε λανθασμένες κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να βλάψουν την υγεία του, άμεσα ή μακροπρόθεσμα.

  Όταν παρουσιάζουμε ή περιγράφουμε ένα θέμα, πάντοτε στηριζόμαστε σε παλαιότερη και τεκμηριωμένη γνώση, με την εμπειρία δε που αποκομίζουμε, θέτοντας σε εφαρμογή τα τεκταινόμενα, δημιουργούμε νέες ιδέες και νέα γνώση, η οποία προστίθεται στην παλαιά, έχοντας σαν αποτέλεσμα την πρόοδο και την εξέλιξη.

  Όταν ο ερευνητής αναφέρεται σε προηγούμενη γνώση, είναι υποχρεωμένος στο τέλος των σημειώσεων ή του άρθρου που παρουσιάζει, να αναφέρει τις πηγές από τις οποίες άντλησε τα περιεχόμενα του άρθρου. Πάντα στο τέλος και όχι ενδιάμεσα, όταν οι πηγές του είναι περισσότερες της μιας, όπως εν προκειμένω στην αναφορά μου σε ότι αφορά τα μέταλλα και τα κράματα, με τα οποία είναι δυνατόν να κατασκευασθούν ραβδοσκοπικές βέργες. Το κέρδος αυτής της μεθόδου είναι, η δημιουργία νέων δεδομένων συνδυάζοντας περισσότερες της μιας πηγές.

  Δύο με τρεις φορές έκανες αναφορά για μονοφασικό – διφασικό χαλκό και αντίστοιχα ορείχαλκο ή φωσφορούχο ορείχαλκο και όταν τόνισες πως δεν γνωρίζω τι είναι, με δημιουργήθηκε η εντύπωση πως με έκανες "ΠΑΣΑ", για να αναπτύξω το ανάλογο θέμα. Για να καταλάβεις πόσο ΑΓΝΑ σκέφτομαι, από τα γραφόμενα σου τώρα, φαίνεται πως προσπαθούσες να με μειώσεις. Παρόλα αυτά θα παραμείνω με την εντύπωση της ΠΑΣΑΣ.

  Τέλος θέλεις να σταματήσω την περιγραφή των κραμάτων, ορμώμενος από την αναφορά μου στους όρους "μονοφασικός – διφασικός", πιστεύοντας ότι αναφέρομαι σε σένα. Κάνεις μεγάλο λάθος, αναφέρομαι στην επιλογή του υλικού για την κατασκευή της βέργας, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μετάλλου ή κράματος μετάλλων, για τους πιθανούς κινδύνους της υγείας των χειριστών και ενδεχομένως των παρευρισκόμενων σε μικρή απόσταση από τον χειριστή.

  Προσωπικά, πάντα σεβόμενος το πρόσωπο σου, θα σε προέτρεπα, όταν αναφέρονται τα μέλη σε διάφορα υλικά, σχετικά με την χρησιμότητα που πιθανόν να έχουν στις ραβδοσκοπικές κατασκευές, όπως ο "κόκκινος υδράργυρος" που είναι επικίνδυνος, να γίνεται υπόδειξη – παράκληση σε όποιον έχει την δυνατότητα, να ασχοληθεί λιγάκι και να αναφέρει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.

  Τέλος δημοσιεύω φωτογραφία πιθανών επιπτώσεων της επαφής του ανθρώπινου σώματος με το νικέλιο.  Uploaded with ImageShack.us
  Δερματίτιδα νικελίου λόγω του στηρίγματος τζίν και των δακτυλιδιών (www.who.int)

  Να είσαι καλά, πάντα αρχηγός και να κρατάς το φόρουμ σε υψηλό επίπεδο
  tunnel
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tunnel : 13-10-2012 στις 15:07 Αιτία: συμπληρωματικα

 9. #859
  πισωωωωωω και σας εφαγα Το avatar του χρήστη goldmaniac
  Εγγραφή
  Apr 2009
  Μηνύματα
  15.900
  Καταχωρήσεις Ιστολογίου
  4

  Προεπιλογή

  αγαπητε τουνελ,αισιως φτασαμε στο 858 ποσταρισμα που εχη γινη,αναλυσατε τεχνικα τα παντα,δοκιμασατε μετατροπες,θεωριες,αλλα πουθενα δεν διαβασαμε για την φυση του μεταλλου και τι προσμιξεις εχη,η αν ειναι μεταλλο του εμποριου και ποιος τυπος,πιαστηκατε σε αυτα που ανεφερα στον μπολεκ και το κανατε θυμιαμα,ποιο πισω παλι αναφερω για το διφασικο ορειχαλκο.αλλα πουθενα δεν αναφερατε κατι για αυτο η οτι θα το συνεχισετε στην συνεχεια της αναλυσεως,το παραδειγμα κακο με το νικελιο και το τζιν,οταν η διαβρωση του καθαρου ορειχαλκου στα χερια ,χρονικα(ειδικα στα ιδρωμενα)προκαλει μειωση της ηλεκτρομαγνητικης διαπερατοτητας,οπως και δηλητηριαση λογω της οξειδοαναγωγικης των ελευθερων ριζων με μεταδοση στο αιμα
  αν πιασουμε ολες τις ιδιαιτεροτητες του μεταλλου μιλωντας θεωρητικα τοτε θα πιασω τα 67 και μια και συνταξη δεν θα υπαρχη,θα σκαλιζουμε χαλκους
  προχωρηστε χωρις να ασχολησθε με τα διαφορα μελη που θα κατασκευασουν την βεργα και τι θα πουν μεταξυ τους ωστε να τα μεταφερετε στο φορουμ,τα μηνυματα μεταξυ των ανδρων ειναι παντα προσωπικα
  φιλικα παντα

 10. #860
  Senior Member Το avatar του χρήστη dsltrip
  Εγγραφή
  Jul 2012
  Περιοχή
  , Greece, Greece
  Μηνύματα
  197

  Προεπιλογή

  Καλημερα σε ολους,μετα απο 5 μηνες σχεδιασμου καταφερα λοιπον να κατασκευασω την βεργα του κυριου Τunnel.Σας αναβαζω λοιπον καποιες φωτογραφιες.Συνημμένο αρχείο 2487Συνημμένο αρχείο 2488Συνημμένο αρχείο 2489Συνημμένο αρχείο 2490

+ Απάντηση στο νήμα
Σελίδα 86 από 167 ΠρώτηΠρώτη ... 3676848586878896136 ... ΤελευταίαΤελευταία

Δικαιώματα - Επιλογές

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • Δεν μπορείς να επεξεργαστείς τα μηνύματά σου
 • BB code is σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας