Δαχτυλίδι και δαχτυλίδια: Ένα μόνο δαχτυλίδι μπορεί να σημαίνει ότι η ταφή ήταν κρυμμένη κάτω από το έδαφος σε μια επίπεδη γη. Σύμφωνα με την πινακίδα, θα πρέπει να αναζητήσετε την επίπεδη περιοχή. Οι συμπλεκόμενοι δακτύλιοι, από την άλλη πλευρά, μπορεί να σημαίνουν κίνδυνο και μπορούν να αντιπροσωπεύουν συσσωρεύσεις έως και 1 km. Μπορεί να υπάρχουν τόσα δωμάτια ή κελάρια όσο ο αριθμός των δακτυλίων κάτω από το έδαφος. Οι συμπλεκόμενοι δακτύλιοι μπορεί επίσης να σημαίνουν ότι υπάρχει μια μετάβαση από τα δωμάτια το ένα στο άλλο.
Τα σημάδια του δαχτυλιδιού που σχεδιάζονται στους τοίχους ή σε οποιαδήποτε πέτρα ή στο ίδιο το δαχτυλίδι δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές και πολύ μεγάλες παγίδες εδώ. Οι φιγούρες του δαχτυλιδιού μπορούν να σχεδιαστούν μεμονωμένα ή μπορεί να είναι μεταξύ πολλών φιγούρων. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ενώ μια από τις παγίδες ξεπερνιέται ή εξαλείφεται, άλλες παγίδες μπορεί να λειτουργήσουν. Μπορείτε να ταιριάξετε τη σημασία και τις παραλλαγές του δαχτυλιδιού με τη σημασία αυτού του μέρους.