5 Αριθμός: Συνήθως δίνει την τοποθεσία των εμπορευμάτων. όπως μια πηγή, μια βρύση, ένα μικρό σωρό από πέτρες. μπορεί να είναι ιδιότητα ενός χεριού με 5 δάχτυλα. Χρησιμοποιείται ως ο αριθμός 5 στο 5κτινο αστέρι. Είναι ο αριθμός που θεωρούσαν ιερό από τις μάγισσες στην αρχαιότητα
Αριθμός 5: Πέτρα. Πέτρινο μπλοκ .Πηγή. Άνοιξη. Όλα όσα συλλέγονται και διασκορπίζονται περιγράφονται σε πέντε. Δίνει δώρα και τοποθεσία