Νούμερο 3: Όρκος . Τριάδα. Τριάδα.( 3 λόφοι 3 δέντρα 3 δρόμοι 3 πέτρες 3 πηγάδια 3 ρυάκια... δείχνει τη θέση των εμπορευμάτων. Είναι πάντα θαμμένο. Δίνει τα χρήματα.
Αριθμός: 3
Περιγραφή: Ονομάζεται Τριάδα. Αποτελείται από την ένωση της Μονάδας και της Ντιάντ. Με άλλα λόγια, το έργο που αποτελείται από τον συνδυασμό ανδρικής και γυναικείας ενέργειας περιγράφει το παιδί. Στην αρχαία Αίγυπτο αντιπροσωπεύεται από τον Ώρο, τα παιδιά του Όσιρι και της Ίσιδας. Μπορούμε επίσης να το δούμε ως ένα έργο που βγαίνει από το μυαλό και διαμορφώνεται με μια ιδέα. Ο αριθμός τρία και το τρίγωνο είναι λοιπόν ο πιο χρησιμοποιημένος και πολύ ιερός συμβολισμός. Η βάση της δημιουργίας είναι η αντανάκλαση ενός προς τρία και τρία προς ένα. Αυτό εξηγείται επίσης στο συνδυασμένο σύμβολο στο οποίο η τελεία, που είναι το σύμβολο του ενός (το μάτι σημαίνει επίσης το ίδιο) και το τρίγωνο, που είναι το σύμβολο των τριών, χρησιμοποιούνται μαζί. Τα τρία σύμβολα περιγράφουν επίσης τη φωτιά, το νερό και τη γη στο σχηματισμό του ανθρώπου και το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα στο σχηματισμό του θεού. Η ψυχή είναι φτιαγμένη από φωτιά, η ψυχή από νερό και το σώμα από χώμα. Το τρίγωνο αντιπροσωπεύει επίσης το σύμπαν.