Από προεπιλογή, το email σου θα είναι κρυμμένο από την κοινή θέα.
Ένα μοναδικό όνομα χρήστη μεταξύ 2 και 16 χαρακτήρων. Άλλα άτομα μπορούν να σε αναφέρουν με το @username σου.
Το μήκος του κωδικού σου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.