Το Terra Gold LR 200 βρίσκει κενά εδάφους (σπηλιές, τούνελ, κλειστά πηγάδια και ορυχεία, κτλ) με ακρίβεια που φτάνει το 100%. Επιπλέον "ζωγραφίζει" τις διαστάσεις του κενού, δίνοντας το μήκος, το πλάτος, το βάθος καθώς και το που βρίσκονται τα τοιχώματά του και πως προχωράει μέσα στο έδαφος.

Youtube Video