Σημάδι U

Το γράμμα U είναι το σημάδι της σπηλιάς, λέει την κατεύθυνση της σπηλιάς, είτε είναι κλειστή είτε ανοιχτή, ανάλογα με την ανάποδη και ευθεία στάση της. Το ανάποδο γράμμα U είναι το σημάδι μιας κλειστής σπηλιάς και σημαίνει μια ανοιχτή σπηλιά που στέκεται ευθεία. Σπήλαια που σημειώνονται με τα γράμματα U δεν χρησιμοποιήθηκαν για λατρεία. Είναι πιθανό να βρείτε ταφές μέσα. Οι σπηλιές που χρησιμοποιούνται για λατρεία συνήθως συμβολίζονται με τον σταυρό και τα γράμματα T. Μπροστά από τις λατρευτικές σπηλιές μπορείτε να βρείτε 3 παλιά δέντρα. Επιπλέον, θρησκευτικά σύμβολα όπως σταυροί και σταυροί μπορούν να βρεθούν στους πλαϊνούς τοίχους στο εσωτερικό. Επίσης, το αριθμητικό ισοδύναμο του σημείου u είναι 400.
Τολυρκικο σημάδι