Σήμαδι C
Το shm;adi C είναι γενικά γνωστό ως ημισέληνος και ζώδιο της σελήνης. Δεν καταλαβαίνουμε ακόμη πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ τους. Από άποψη σημασίας, η μεγάλη πλευρά του c είναι η πλευρά που πρέπει να πάει. Αν το c έχει έναν αστερίσκο δίπλα του, δεν είναι πραγματικά c, είναι ημισέληνος, η λύση είναι διαφορετική.
Τούρκικο σημάδι