Σημάδι D
Το D είναι ένα σημάδι σπηλιάς, ακριβώς όπως ένα u? Η διαφορά είναι ότι οι σπηλιές των D είναι κλειστές, αν το D δεν είναι γράμμα αλλά λαξευμένο στο βράχο,δίνει αυτόν τον τάφο,