Τα γράμματα OR ORO και G δηλώνουν χρυσό σύμφωνα με τις πηγές, αν βρούμε ανεστραμμένο ( S ) γράμμα, είναι μεγάλος προάγγελος θησαυρού. Ένα σημάδι ωμέγα είναι ένα καθορισμένο σημάδι θησαυρού, συνήθως ένα σημάδι που δείχνει σε λόφο , Με ένα μικρό σημάδι θάμνου δεξιά ή αριστερά ( Το σύμβολο X ) είναι ο προάγγελος του γεγονότος φυλαχτό στον θησαυρό. Το σύμβολο ( Υ ) δείχνει ότι η ταφή περιέχει περισσότερες από 1 παγίδες, αν η μεσαία γραμμή είναι λίγο πάνω και δίπλα της, αν υπάρχει μικρό ταφικό ίχνος. Αν και ο αριθμός ( 7 ) είναι ένα από τα ζώδια του χρυσού ή του θησαυρού , η άκρη του αριθμού ( 7 ) μπορεί να δώσει κατεύθυνση.