Χήνα ή πάπια:
Ως αποτέλεσμα της λεπτομερούς έρευνας που έχουμε κάνει για τα ζώδια, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα προς την κατεύθυνση του ράμφους των μορφών στο ζώδιο της χήνας ή της πάπιας. Μια δεύτερη λεπτομέρεια είναι ότι παρατηρήσαμε ότι ενώ η ουρά της φιγούρας θα έπρεπε να κοιτάζει πίσω υπό κανονικές συνθήκες, κοιτάζει το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να εργαστείτε και προς τις δύο κατευθύνσεις, προσέχοντας το ράμφος και την ουρά του ζωδίου.