Σκύλος: Μία από τις ελληνικές μορφές. Δεν βρίσκονται συνήθως σε τάφους και στήλες. Η χάραξη του σκύλου είναι πολύ σπάνια σε μάρμαρο και στον τοίχο. Μάλλον, είναι ένα σκάλισμα ή ανάγλυφο σε συμπαγείς βράχους που βρίσκονται στο έδαφος. Το σκάλισμα είναι πιο συνηθισμένο και είναι ένα σύμβολο που κρέμεται από τον ελληνικό πολιτισμό στον βυζαντινό πολιτισμό.
Η κατεύθυνση που κοιτάζει με τα μάτια του ή, αν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, με το κεφάλι του είναι η κατεύθυνση του τάφου. Είναι κυρίως μεταξύ 3 και 7 βημάτων. Αν ο σκύλος είναι ξαπλωμένος στα τέσσερα, απλωμένος, αυτός είναι ο τάφος. Δεν είναι γνωστό αν περιέχει δώρο ή όχι.