Χέρι : Διερευνάται η κατεύθυνση των δακτύλων. Το σημείο στο οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι να συνεχίσουμε την έρευνά μας προς την κατεύθυνση των δακτύλων που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν είναι σημάδι από μόνο του, θα βρείτε συμπληρωματικά σημάδια προς την κατεύθυνση του διαφορετικού δακτύλου.Τα σημάδια στο πλάι του χεριού είναι πιθανό να σας δείχνουν κατεύθυνση και βάθος. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το σημάδι του χεριού ως ανακούφιση ως όρκο. Από αυτή την εξήγηση, μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε την έννοια της ένορκης ταφής ή μιας ταφής που είναι κρυμμένη χύμα.