χωριά της Κατερίνης: Λιβάδι (Βούλτσιστα) Παλιάμπελα (Λοτζίνο), Αιγίνιο (Λιμπάνοβο), Κολινδρός, Καστανιά, Καταχάς, Ρυάκια (Ράντιανη), Παλαιοστάνη (Παλιονέστανη), Σφενδάμι (Πάλιανη), Κίτρος, Κορινός, Καλλιθέα (Βρωμερή), Κονταριώτισσα (Κουντουργιώτισσα), Σβορώνος (Κολοκούρι),