Ορισμένες πινακίδες περιέχουν περιγραφικές πληροφορίες για τοποθεσίες θησαυρών . Για παράδειγμα; Η τρυπημένη πέτρα που βρέθηκε έχει γενικά δύο έννοιες. Αν η πέτρα είναι όρθια και πολύ μεγάλη σε δομή, σημαίνει τάφο. Αν η τρύπα έχει τη μορφή κοιλότητας πάνω στο βράχο και είναι μικρή, ελέγχεται αν υπάρχουν άλλες φιγούρες γύρω της. Εάν υπάρχει μόνο μία τρύπα, διερευνάται σε ποια κατεύθυνση βλέπει η τρύπα. Το αν υπάρχει κάτι άλλο προς αυτή την κατεύθυνση είναι αντικείμενο έρευνας. Τα σημάδια προς αυτή την κατεύθυνση παίζουν πληροφοριακό ρόλο.