Η πινακίδα της αλυσίδας δίνει γενικά τις σπηλιές. Για τη λύση, μετρώνται οι δακτύλιοι της αλυσίδας, κάθε δακτύλιος υπολογίζεται ως 1 βήμα ή 5 βήματα προς την κατεύθυνση του ανοιχτού δακτυλίου της αλυσίδας και είναι απαραίτητο να καθοριστεί πού θα φτάσετε.