Η πινακίδα της ζυγαριάς είναι ένα σπάνιο αλλά πολύτιμο σύμβολο θησαυρού. Απεικονίζει μια ταφή εμπόρου. Εάν τα εμπορεύματα φορτωθούν προς την κατεύθυνση της βαριάς πλευράς της ζυγαριάς, υπάρχουν κάποια χρήματα στην ελαφριά πλευρά της ζυγαριάς.