Ένα από τα σημάδια του θησαυρού, το σήμα του πλοίου είναι σύμβολο τρεχούμενου νερού, λίμνης ή θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχει μια πολύ σημαντική σημασία για κάποιους στη λογοτεχνία για το κυνήγι θησαυρού. Κατά κανόνα, το μοτίβο του πλοίου δεν γίνεται σε ψηλές περιοχές, αλλά σε χαμηλότερα σημεία. Δουλεύτηκε σίγουρα σε σημεία που το επίπεδο του εδάφους είναι χαμηλό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένα σύμβολα που πιστεύεται ότι είναι εικόνες πλοίων είναι εκκλησιαστικά μοτίβα. Για το λόγο αυτό, το μοτίβο του πλοίου θα πρέπει να αναλυθεί καλά.
Όταν όντως συναντάτε μια πινακίδα πλοίου, πρέπει να δίνετε προσοχή στα σπασμένα μέρη. Το σπασμένο κομμάτι είναι ένα είδος αρχαίας έκφρασης μιας ζωής που χωρίστηκε και τελείωσε. Αυτή η πτυχή ερμηνεύεται ως ένα μεγάλο σημάδι ενός δώρου που φτάνει σε υψηλές αξίες.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σύμβολο σχετίζεται κυρίως με τη λογική που χρησιμοποιείται στην αρκούδα και τα παρόμοια. Η ανάλυση πρέπει να γίνεται με τη μορφή μετάβασης από το σύνολο στο ένα. Όπως αναζητείται ένα κομμένο (σπασμένο) κομμάτι ποδιού σε μια κουτσή αρκούδα, τα μοτίβα των πλοίων σχεδιάζονται με τη λογική ότι υπάρχει ένα κομμάτι που πρέπει να αναζητηθεί και εδώ.
Το κομμάτι που λείπει στα πλοία είναι η «Σπασμένη Καμινάδα» ή «Σπασμένος ιστός». Είτε η καμινάδα είτε το κατάρτι του πλοίου. ανεξάρτητα από το μέρος που εξετάζουμε, πρέπει πάντα να εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα μέρος στο πάνω μέρος του πλοίου. Με άλλα λόγια, η καμινάδα και ο ιστός αποτελούν μέρος των υψηλότερων σημείων ενός πλοίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπασμένο ή το τμήμα που λείπει προς αναζήτηση θα βρίσκεται στις περιοχές πάνω από το σημείο όπου σχεδιάζεται η εικόνα του πλοίου και πιθανώς προς την κατεύθυνση του στύλου ή της καμινάδας που φαίνεται ως σπασμένο. Πρέπει να προσέξουμε την κατεύθυνση που εκφράζει το σπασμένο κομμάτι.
Εάν υπάρχει κάποια ένδειξη στις περιοχές που υποδηλώνονται με το σπασμένο κομμάτι, πιθανότατα πρόκειται για ένα κομμάτι πέτρας ή βράχου που μοιάζει με πλοίο. Η εσωτερική του δομή μπορεί να είναι ένα εσωτερικό σπηλαίου, στο οποίο επεξεργάζεται το αντίθετο από τη δομή ψαροκόκαλου του πλοίου, που δεν φαίνεται στο νερό.
Ανεξάρτητα από την κατάσταση, τα χρήματα στη θέση του συμβόλου του πλοίου τοποθετήθηκαν με το σύστημα πλήρωσης από πάνω. Στην κάτω επιφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει ένα επιστέγασμα. Αυτή η πέτρα μπορεί να ήταν πολύ καλά κρυμμένη στο horasan. Το σημαντικό είναι να βρεις αυτό το επιστέγασμα.