Σπήλαιο: Τα πιο εμφανή σημάδια των σπηλαίων μπορούν να απαριθμηθούν ως D, U, C. Αν το U είναι ανεστραμμένο είναι το κλειστό σπήλαιο, ανοιχτού σπηλαίου αν είναι επίπεδο το U. Ενώ τα σημάδια d είναι πάντα κλειστά σπήλαια, τα σημάδια C είναι άλλοτε ανοιχτά και άλλοτε κλειστά.