Νούμερο 8: Γέφυρα. πόσιμο νερό .Κόκκινη πέτρα. κόκκινη γη.. Τα βέλη συνήθως δείχνουν στο 8.
Αριθμός 8 : Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, 8 άγγελοι φέρουν τον θρόνο του ουρανού. 8 που μερικές φορές κωδικοποιούνται στο σημάδι μισοφέγγαρου, η κόκκινη πέτρα, η κόκκινη γη είναι σημαντικά που υποστηρίζονται από πινακίδες κατεύθυνσης.