Σταυροδρόμι (ψαλίδι)
οι άνθρωποι που θα εργαστούν για αυτό το σημάδι έχουν την υποχρέωση να πάρουν τους παλιούς οδικούς χάρτες της ιστορίας ή να τους μάθουν μέσα από φήμες. Στις πινακίδες, το ψαλίδι με ανοιχτό άκρο και μερικές φορές οι λαβίδες αντιπροσωπεύουν διασταυρώσεις τεσσάρων κατευθύνσεων και το σπασμένο ψαλίδι αντιπροσωπεύει διασταυρώσεις τριών κατευθύνσεων. (Το σπασμένο ψαλίδι μπορεί μερικές φορές να δώσει το σημείο όπου συναντώνται δύο υδάτινες οδοί.) Τέτοια μέρη χρησιμοποιούνταν πολύ από ανθρώπους που έθαβαν θησαυρούς. Ο ενταφιασμός αφήνει τα διακριτικά του στα σημεία αυτά με μοτίβα όπως ψαλίδι, τσιμπίδα, σταυρωμένα ξίφη, βελόνα/κλωστή.