Δίπλα σε αυτή την πέτρα μπορεί επίσης να ταφεί μια πέτρα για ιππασία αλόγου προς την κατεύθυνση που βλέπει το άλογο ή ο αναβάτης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο κεφάλι του αλόγου. Εάν το κεφάλι του αλόγου είναι στραμμένο προς το έδαφος, ταφή. Μπορεί να είναι πολύ κοντά στην κατεύθυνση του διαφορετικού από το κεφάλι, τα πόδια, την ουρά και τα αυτιά του.

Αλλά αν το άλογο ή ο καβαλάρης κοιτάζει κατευθείαν μπροστά, η ταφή. όχι κοντά, αλλά προς την κατεύθυνση που κοιτάζουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναζητήσετε ένα διαφορετικό σημάδι προς την κατεύθυνση του. Το αντικείμενο στο χέρι της ανθρώπινης φιγούρας που ιππεύει ένα άλογο είναι σημάδι θησαυρού και πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Το άλογο που καλπάζει λέει για την πολεμική ταφή και είναι ο προάγγελος μιας μεγάλης λείας που κερδήθηκε στον πόλεμο.