Κατά την εξέταση των πινακίδων στο βράχο και της σημασίας τους, ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία είναι η πινακίδα του όπλου. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχουν πολλές απόψεις. Σε μια άποψη, λέγεται ότι διαφορετικά αντικείμενα πρέπει να αναζητηθούν έξω από τη φυσική δομή περίπου 25 βήματα μπροστά της.

Η παρουσία ενός όπλου που δεν έχει εκραγεί δείχνει ότι πρόκειται για ταφή οθωμανικής περιόδου. Ως κατά προσέγγιση μέτρο, σκέφτεται περίπου 26 και 27 μέτρα στην κατεύθυνση της κάννης. Αναφέρεται ότι το όπλο που εξερράγη είναι σε μέγεθος 44-45 βημάτων. Μια δεύτερη άποψη είναι ότι πρέπει να γίνει έρευνα προς την κατεύθυνση της κάννης και αν υπάρχει εικόνα σκασμένου όπλου, η ταφή είναι παραπέρα.

Η φωτογραφία ενός όπλου που δεν έχει εκραγεί θεωρείται επίσης ότι δείχνει ότι η ταφή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Υπό αυτή την έννοια, μια άλλη άποψη είναι ότι ο αριθμός των σφαιρών και η απόσταση μεταξύ των σφαιρών είναι σημαντικά εάν μια σφαίρα βγαίνει από το όπλο. Δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο τέλος και δίνεται έμφαση στην πιθανότητα ο θησαυρός να θάφτηκε σε πολλά διαφορετικά κομμάτια ως σημάδι ληστή. Η τελευταία διαφορετική άποψη με την έννοια του σημάδι θησαυρού του όπλου είναι ότι εάν υπάρχει σταυρός ή σταυρός στο όπλο, η ταφή πρέπει να ανιχνεύεται με τη συσκευή γύρω στα 4 βήματα.