Κάθε τετράγωνο σκάλισμα σημαίνει βράχο τάφο ή υπόγειο θαλαμοειδή τάφο. Κάποιοι έχουν ένα δωμάτιο, άλλοι έχουν δύο, άλλοι έχουν τρία δωμάτια. Αν και αυτό είναι εντελώς αντανάκλαση αυτής της κουλτούρας, μπορεί να διαφέρει ως αποτέλεσμα των προτιμήσεων των ανθρώπων.
ίναι γνωστό ως δύσκολο και επικίνδυνο ανάμεσα στα σημάδια του θησαυρού. Ο λόγος που είναι δύσκολος και επικίνδυνος είναι ότι αποτελείται από τάφους και δωμάτια. σημαίνει γενικά τάφος. Οι τάφοι αυτοί ανήκουν γενικά στη Λυδική και Φρυγική περίοδο. Υπάρχουν επίσης πολιτισμοί επηρεασμένοι από αυτούς, όπως οι Ουραρτιοί. Πρόκειται για τους τάφους των επιφανών ατόμων εκείνης της περιόδου. Προκειμένου να προσδιοριστεί η κατεύθυνση του θησαυρού στο σκαλιστό σημάδι στον βράχο, γεμίζει λίγο νερό στο σκάλισμα. Υπάρχει ταφικός θάλαμος προς την κατεύθυνση της ροής του νερού. Αυτός ο ταφικός θάλαμος αποτελείται από δύο ξεχωριστούς θαλάμους. Το πρώτο δωμάτιο είναι το άδειο δωμάτιο. Κατά την είσοδο σε αυτό το δωμάτιο, πρέπει να δοθεί προσοχή σε δηλητηριώδη αέρια, πέτρες που πέφτουν στο τούνελ και δηλητηριώδεις βελόνες στο πάτωμα. Όταν μπαίνετε στο δωμάτιο, υπάρχει το δωμάτιο του βασιλιά στη νοτιοδυτική κατεύθυνση. Αυτό το δωμάτιο είναι θαμμένο με τα τιμαλφή του νεκρού.

Σε βραχώδεις περιοχές, τα τετράγωνα σκαλίσματα είναι ενδεικτικά βραχωδών τάφων. Οι βραχώδεις τάφοι αποτελούνται από την ταφή του νεκρού και τα υπάρχοντά του. Τα τετράγωνα σκαλίσματα κάθετα στο έδαφος δείχνουν συνήθως εισόδους σπηλαίων και κελαριών. Αυτές οι είσοδοι έχουν κλείσει με διάφορους τρόπους. Εάν το τετράγωνο σημάδι σκάλισης βρεθεί σε ψηλό λόφο, θα πρέπει να αναζητηθεί μια τοποθεσία τοιχοποιίας σε αυτήν την περιοχή. Βρίσκεται στον αποθησαυρισμό. Ο τετράγωνος θησαυρός σκάλισμα είναι ένας σκληρός θησαυρός.