σημάδι στήθος (βυζί)
το γυναικείο στήθος αντιπροσωπεύει τους λόφους σε μια επίπεδη γη, αν το μέρος δεν είναι κατάλληλο για αυτό, σημαίνει δύο βουνά ή λόφους. Όντας στην όχθη του ρέματος μας λέει να ψάξουμε για έναν λόφο στην καμπύλη του ρέματος. με άλλα λόγια, δύο πτυχώσεις δύο νησίδων, οι νησίδες αυτές βρίσκονται συνήθως στα χαμηλότερα σημεία των μικρών καταρρακτών, στα σημεία που κόβει το ρέμα και κοντά στο νερό