Η πολυετής πείρα δείχνει ότι οι περισσότερες ταφές ήταν λαξευμένες στους βράχους και κρυμμένες στο βράχο.
Οι άνθρωποι φεύγουν και συνεχίζουν να αφήνουν ίχνη στη γη που ζουν.
Τι χρειάζεται πρώτα στην αποκωδικοποίηση; είτε η φιγούρα είναι θησαυρός είτε όχι, κάποια σχήματα που έγιναν στους βράχους δεν έγιναν για δουλειά, έχουν σκοπό, χρησιμοποιήθηκαν κάποια σημάδια που συμβολίζουν τη θρησκεία, συμβολίζουν τη φυλή, συμβολίζουν τον τοπικό άρχοντα, συμβολίζουν τους βασιλιάδες, συμβολίζουν τα ταφικά σημάδια Για να τα ξεχωρίσουμε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πολύ καλά τη συμπεριφορά των αρχαίων ανθρώπων, τη θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμα τους. Δεν είναι κάθε ζώδιο ορισμός.
Τα ταφικά σημάδια χτίζονται μέσα σε ένα αλφάβητο, έναν μαθηματικό κανόνα. Επομένως, τα ταφικά σημάδια πρέπει να είναι περισσότερα από ένα αλυσοδεμένα.
γενική λογική που εφαρμόζεται από τα σημάδια. Η αλφαβητική και μαθηματική λογική κυριαρχεί ως προς την απόσταση της ταφής από το σημάδι, το βάθος της, άλλοτε την ποσότητα και άλλοτε τον τρόπο αποθήκευσης.
Κατά την επίλυση των σημαδιών, θα πρέπει να αναζητήσουμε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.
1- Υπάρχει ταφή;
2-Πού;
3-Πόσο μακριά είναι;
4-Ποια κατεύθυνση;
5-Πόσο βάθος είναι
6- Ποιο είναι το σχήμα του χώρου όπου φυλάσσεται η ταφή;
Μετά από αυτές τις εξηγήσεις, πρέπει να βρούμε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ενεργώντας ως εξής.
1- Κάθε ζώδιο έχει μια γλώσσα, αυτή η γλώσσα είναι τα χαρακτηριστικά των σχημάτων που απαρτίζουν το ζώδιο.
Για παράδειγμα, ας προσπαθήσουμε να το λύσουμε αναφέροντας τα χαρακτηριστικά του φιδιού, πρώτα απ 'όλα, ας προσπαθήσουμε να το λύσουμε αναφέροντας τα χαρακτηριστικά του φιδιού. Σε περίπτωση κινδύνου, τα χαρακτηριστικά του φιδιού τρέχουν σε μια σκοτεινή γωνιά, αυτό το μέρος είναι είτε μια τρύπα είτε κάτω από έναν βράχο. Πρέπει να κοιτάξουμε κάτω από τον βράχο που βρίσκεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φιδιού είναι το αμυντικό του όπλο, το δηλητήριο. τότε θα πρέπει να πλησιάσουμε με τη σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει παγίδα στην ταφή,
2- Συγκέντρωση πληροφοριών για την κοινωνία χρησιμοποιώντας το σύμβολο προς την κατεύθυνση της κοινωνικοοικονομικής ζωής
3- Η εκτέλεση ερευνών γύρω από τον σημαδεμένο βράχο, η εξερεύνηση αυτών των στρωμάτων που έχουν παρέμβει από ανθρώπινα όντα και η ανάγνωση παρέχει πολλές φορές την εύρεση ενός σημείου. Πρέπει να αναζητήσουμε ίχνη όπως βράχους, τύμβους και λάκκους που στέκονται γύρω του.
4- Αν πάλι λέτε ότι δεν μπορέσατε να λύσετε το ζώδιο μετά από αυτές τις πληροφορίες, ζητήστε βοήθεια από άτομα που έχουν εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Προστατέψτε τα σημάδια, μην τα σπάσετε, παρεμβαίνετε σε αυτά, οι ανασκαφές θησαυρού είναι σαν χειρουργείο, ένας ικανός χειρουργός θα κάνει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις πριν την επέμβαση.