1- Λόφοι , ελαφρώς υπερυψωμένα μέρη που μοιάζουν με σωρούς.
2- Εκκλησίες, μοναστήρια και απαγορευμένα μέρη εδώ κοντά.
3- Σπηλιές και μέτωπα σπηλαίων.
4- Πηγές, πόροι νερού βρύσης
4- Ελέγχονται και οι κύκλοι των γηραιών δέντρων, αν υπάρχουν καρφιά πάνω τους.
5- Αν υπάρχει πηγάδι μπροστά από τα παλιά σπίτια, τα πηγάδια είναι πάντα σημαντικά.
6- Εξετάζονται χώροι νεκροταφείων. Σύμφωνα με τα ταφικά έθιμα, ο χρυσός του νεκρού μπορεί να φυλάσσεται κοντά στους τάφους.
7- Οι λόφοι, οι λόφοι που χτυπά ο ήλιος και με την ανατολή και τη δύση του ηλίου, είναι σημαντικοί.
8- Σημεία όπου διακλαδίζονται ο κολπίσκος και τα μονοπάτια.