η πλευρά κατεύθυνσης δεν είναι εκεί που κοιτάζει το κεφάλι της χελώνας.
Μερικά σημάδια χελώνας που δείχνουν τα μάτια του είναι στην πλάτη. Αλλά οι κυνηγοί θησαυρών κοιτάζουν προς την κατεύθυνση της χελώνας, αυτό είναι λάθος, φίλοι, κοιτάξτε τα προσεκτικά. Κοιτάξτε ακριβώς πίσω από τη χελώνα που λέει την κατεύθυνση. Δείτε αν υπάρχει είσοδος Αυτή την κατεύθυνση, προχωρήστε έως 7 μέτρα ή 15 μέτρα.