Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο
Ένα μεταλλικό εκκρεμές που συνδέεται με ένα σύρμα θα αναλάβει το φορτίο του χεριού από το οποίο κρατιέται. Ένα εκκρεμές που κρατιέται από μια μη αγώγιμη χορδή θα αναλάβει το φορτίο του τελευταίου χεριού που κράτησε το εκκρεμές. Το εκκρεμές όταν περιστρέφεται πάνω από ένα αντικείμενο παρόμοιου φορτίου θα συνεχίσει να περιστρέφεται και τελικά να ταλαντεύεται μπρος-πίσω κάθετα στο αντικείμενο. Αυτό το εκκρεμές όταν περιστρέφεται πάνω από ένα αντικείμενο με αντίθετο φορτίο θα αρχίσει να ταλαντεύεται εμπρός και πίσω παράλληλα με το αντικείμενο που ραβδοσκοπείται. Προσοχή εδώ, όταν ραβδοσκοπείτε ένα αντικείμενο που έχετε αγγίξει, το αντικείμενο συνήθως παίρνει το φορτίο του τελευταίου χεριού που το άγγιξε. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με ραβδοσκοπία πάνω από ένα αντικείμενο, όπως ένα επιτραπέζιο μαχαίρι, ανάλογα με το ποιο χέρι άγγιξε το μαχαίρι τελευταίο, θα παρατηρηθεί αντίθετη αντίδραση της συσκευής ραβδοσκοπίας.