Ευαισθησία Το
πλύσιμο των χεριών σε ζεστό νερό φαίνεται να προκαλεί αύξηση της ευαισθησίας στη ραβδοσκοπία, ακόμη και σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να ραβδοσκοπήσουν. Οι ακόλουθες μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς παλάμης μπορεί να υποδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ της ηλεκτρικής αντίστασης του ανθρώπινου σώματος και της ικανότητας ραβδοσκοπίας. Οι δύο στήλες στον παρακάτω πίνακα είναι για τα ευαίσθητα στη ραβδοσκοπία άτομα και τα μη ευαίσθητα άτομα (Tromp 1949):
Βαθμός υγρασίας παλάμης
Βαθμός υγρασίας
παλάμης Ευαίσθητα άτομα, μη ευαίσθητα άτομα,
βρεγμένα χέρια 10 50
χέρια που στεγνώνουν γρήγορα 22 250
Χέρια με πετσέτα 38 400
Χέρια στεγνωμένα με ζεστό αέρα 50 500 (3000;)