Το σημάδι του θησαυρού του ελέφαντα και οι έννοιές του
Ο ελέφαντας είναι καλά λεφτά, κοιτάξτε πού δείχνει το λυγισμένο δόντι, αυτό είναι το μέρος. Εάν ο ελέφαντας περπατά, υπάρχει σίγουρα νερό κοντά, πηγαίνετε στο νερό, κάντε έρευνα εκεί, αν το νερό είναι πίσω, πηγαίνετε στο δάσος, ο ελέφαντας είτε πηγαίνει στο νερό είτε περπατά στο δάσος.
το σημάδι του όρθιου ελέφαντα λέι οτι είναι εκεί που κοιτάει το λυγισμένο δόντι, αν ο ίδιος ο βράχος είναι ο ελέφαντας, ελέγξτε τον βράχο, αν υπάρχει κενό, τα χρήματα είναι στον βράχο.
και τα δύο μάτια του ελέφαντα δεν κοιτούν στο ίδιο μέρος, κοιτάξτε το μέρος που κοιτάζει το αντίθετο μάτι, θα πάρετε κάποια χρήματα, αλλιώς υπάρχει στραβισμός.
Εάν τα μάτια του ελέφαντα σχηματίζουν ένα μισοφέγγαρο, αναζητήστε μια σπηλιά κοντά, οι ελέφαντες με ένα μάτι μερικές φορές δείχνουν μια σπηλιά.