**Το C.SCOPE SD100 κατασκευάζεται στην Αγγλία. 'Εχει τη ποιότητα κατασκευής, ανθεκτικότητα και απόδοση που δε βρίσκονται σε κινέζικους φορητούς ανιχνευτές μετάλλων ασφαλείας.
Youtube Video