Στο τέλος θα μας ζητάνε να τους δανείσουμε!!!

Youtube Video – [00:23..]