Πηγη : http://www.kozlib.gr/kozlib_new/wp-c…-toponimia.pdf