Όποιος φίλος έχει εγχειρίδιο οδηγιών στα Εληνικά για το E-TREX 10, Ή μεγαλύτερο, τον παρακαλώ να μου το κοινοποιήσει σε Π.Μ. Ευχαριστώ.