Κατά και ρούσ έχω βρεί διάφορα νομίσματα,κυρίως δραχμές διφόρων χρονολογιών και μερικά ευρώ.
Αν κάποιος συνάδελφος, γνωρίζει ας μου εξηγήσει.
Ευχαριστώ.