Ψάχνω κάτοχο μηχανήματος KTS GPA-16 για από κοινού έλεγχο-ρύθμιση-παραμετροποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργίες-δυνατότητες του μηχανήματος. Επίσης για ανταλλαγή γνώσεων σε διάφορες χρήσεις και αξεσουάρ.