Καλησπέρα.
Μήπως γνωρίζει κάποιος που βρίσκονται 3 ρέματα στο νομό Δράμας με το όνομα Μαυρονέρι?