Ντελάλης 5+15
-Κώστα τι γίνεται με αυτούς ρε όπου περνώ τους συζητούν ακόμα και στο YouTube
μου έστειλαν αυτό κοίτα στο 5,15
Ο κόσμος το έχει βούκινο και μείς κρυφό καμάρι!
Πάαααει το σπίτι του Πλατή και άλλο να’τανε χαχαχαχαχα!!!
Ουδέν κρυπτό από τον ….. τσοπάνο!
Μάγκες προσέχετε γιατί με τέτοιους μακάκες θα γίνει αποκατάσταση στο καλύβι σε ανάκτορο!!!
[link text](link url)https://youtu.be/jsKJvGMMdKQ