Η έκδοση λογισμικού 2.0.0 είναι έτοιμη να περαστεί σε όλα τα Hellenic LRL. πρόκειται για μιά σύνθετη λειτουργία που απομονώνει πλήρως το πρώτο κύκλο σήματος μετά την εύρεση της κατεύθυνσης του στόχου.
0_1529321844657_LRL S6.jpg