Από ενα βιβλίο εκδοχές για την ιστορία.
Περιμένω εντός της επόμενης εβδομάδας και ενα χειρόγραφο σχετικό με την ιστορία αυτή, πρόκειται για ανάκριση που έγινε την εποχή εκείνη σχετικά με το συμβάν.

alt text

alt text