Καλημέρα καλά είναι να προσέξουμε όσο γίνεται όχι μόνο για Εμας αλλά για τούς ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν
Η Χριστίνα λογικά λόγο του λύκου και του ιατρικού της ιστορικού δεν θα μπορη να παρακολουθήσει συχνά το Φόρουμ λόγο της απουσίας του ίντερνετ εκεί που κατοικούμΕ
Για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να αφήσουμε τις μικροδιαφορες μας
Και να κρατήσει μια σχετική ηρεμία
Σας ευχαριστούμε όλους