Χρόνια μας πολλά να είμαστε καλά για να κουβαλάμε πολλά
Να ξ/λιαζόμαστε στην δουλειά για να περνά η οικογένεια καλά
Ε ξεχρεώνουμε δανεικά σε κάποιον μπαμπά για να περνούν
τα εγγόνια καλά!
Χρόνια καλά με υγεία και αισιοδοξία!!!