Ο δεύτερος τον λοιμό των Αθηνών to 430 πχ βεβαίως βεβαίως και ο πρώτος τον covid 19
Φωτιά ρε βάλτε φωτιά να σωθούμε!!!
Youtube Video