Θα παρακαλούσα τα μέλη να είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους
Η σελίδα δεν επικροτεί τέτοιες πράξεις
και θα σταθεί απέναντι σας
ο καθένας σας είναι υπεύθυνος στο τι κάνει και πως λειτουργεί σε κάτι ιδίαν συζητήσεις κάντε ότι θέλετε μέσα στην σελίδα όμως θα είστε Κύριοι με το Κ
κεφάλαιο έναντι στον νόμο! Σας θυμίζω ότι και τα δέντρα υπάγονται στην φυσική πολιτιστική κληρονομιά και δεν τα πειράζουμε!!!