οι πρώτοι σταυροφόροι στο βυζάντιο - πην μαξίμου

Σκοπός των Σταυροφόρων ήταν να βοηθήσουν τους χριστιανούς της Ανατολής που δεινοπαθούσαν από τους Τούρκους. Έτσι, τουλάχιστον, διεκήρυτταν μέσω του πιο θερμού υποστηρικτή τους του πάπα Ουρβανού Β'. Και δέχθηκε ο τότε αυτο-κράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Κομνηνός τις προτάσεις του πάπα, να σταλούν δηλαδή στην Αυτοκρατορία Σταυροφόροι για να απαλλαγεί η Μ. Ασία από την τουρκική εισβολή.
Δεν ήρθαν όμως απλοί Σταυροφόροι, αλλά στρατιές πεινασμένων πολεμιστών με εχθρικές διαθέσεις, που γρήγορα αποκάλυψαν τον ενδόμυχο πόθο της Δύσης. Την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πώς περνούσαν οι μέρες στη Βασιλεύουσα; Πώς διαβιούσαν οι κάτοικοι με τους κακόβουλους ξένους γύρω στα τείχη τους; Πολέμησαν οι Σταυροφόροι; Πώς πολέμησαν; Ελευθερώθηκαν οι Άγιοι Τόποι; Με λόγια απλά εξιστορείται η πρώτη Σταυροφορία. Αλλά και η ζωή των κατοίκων. Δύσκολα χρόνια. Μα όπως πάντα, είχε και τότε η ζωή τις αστροφεγγιές της.

Α΄ Έκδοση
Έτος Α΄ Έκδοσης: 1989
Σελ. 160
Εκδόσεις: ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ

http://www.megaupload.com/?d=SI753KK7